Phương thức thanh toán được chia ra làm 2 lần.

Thanh toán lần 1: Khách Hàng đặt cọc số tiền từ 10 đến 30 % theo thoả thuận. Giá trị tiền cọc  được viết bằng số và bằng chữ và được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Hợp đồng có giá trị ngay sau khi công ty Billiards Hoàng Gia nhận được chuyển khoản.

Thanh toán lần 2: Khách Hàng thanh toán số tiền còn lại theo hợp đồng ngay sau khi nhận được hàng, hoàn tất lắp đặt và nghiệm thu chất lượng sản phẩm.

 

LƯU Ý:

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt sẽ nhận được phiếu xác nhận cọc (Hợp đồng, phiếu tính tiền, đề nghị thanh toán, biên nhận) có dấu mộc của CÔNG TY TNHH BILLIARDS HOÀNG GIA, có chữ ký của người đủ thẩm quyền nhận tiền.

Khách hàng thanh toán chuyển khoản chỉ chuyển vào tài khoản sau:

CÔNG TY TNHH BILLIARDS HOÀNG GIA

STK: 0602 0758 7586

Ngân hàng Sacombank CN Bình Mỹ

 

LƯU Ý:

Trong thời gian chờ hoàn tất thanh toán thì tài sản trên là của Billiards Hoàng Gia. Nếu Khách Hàng không bảo đảm được hoàn tất thanh toán đúng hạn xem như sẽ mất cọc và phải hoàn trả tài sản cho Billiards Hoàng Gia theo đúng sản phẩm mà Billiards Hoàng Gia đã cung cấp.

Mọi trách nhiệm hư hỏng trong quá trình sử dụng Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm