THỜI GIAN BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH VÀ CÁCH THỨC BẢO HÀNH.

Thời gian bảo hành:

Sản phẩm được bảo hành kỹ thuật (cân chỉnh bàn) trong vòng 12 tháng.

Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng với sản phẩm bị lỗi.

Bảo hành Mặt đá và cao su trong vòng 36 tháng.

Điều kiện bảo hành:

Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không tự ý tháo lắp hoặc sửa chữa.

Phiếu bảo hành, hợp đồng mua bán giữa hai Bên vẫn còn nguyên vẹn.

– Tem và logo vẫn còn nguyên, không tháo hoặc bong tróc.

– Billiards Hoàng Gia sẽ không chịu trách nhiệm cho những lỗi và hư hỏng xảy ra mà nguyên nhân là do Khách Hàng sử dụng sai chức năng, cách thức mà Billiards Hoàng Gia đã tiến hành hướng dẫn sử dụng các sản phẩm đó.

( Lưu ý: Bảo hành kỹ thuật miễn phí công thợ, phí đi lại Khách Hàng phải chịu hoàn toàn chi phí. Nếu nằm ngoài những điều khoản bảo hành trên, Billiards Hoàng Gia sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm.)

Cách thức bảo hành:

Khách Hàng có quyền yêu cầu Billiards Hoàng Gia hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do Hai Bên thỏa thuận; nếu Billiards Hoàng Gia không thể sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì Khách Hàng có quyền yêu cầu đổi Hàng hoá có khuyết điểm lấy Hàng hoá khác trong một thời hạn do Billiards Hoàng Gia đưa ra.

Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ thay thế, Billiards Hoàng Gia sẽ bị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng theo điều khoản của Hợp Đồng mua bán giữa Billiards Hoàng Gia và Khách Hàng.